لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اتحادیه اوراسیا فضایی مناسب برای تجارت اقتصادی ایران با کشورهای منطقه است

اتحادیه اوراسیا فضایی مناسب برای تجارت اقتصادی ایران با کشورهای منطقه است

رئیس‌جمهوری گفت: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اورآسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقه‌ای و جهانی گسترش دهیم.