لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ابداع نوعی سیمان برای افزایش عمر چاه‌های نفت و گاز

ابداع نوعی سیمان برای افزایش عمر چاه‌های نفت و گاز

پژوهشگر شرکت ملی حفاری موفق به ابداع نوعی سیمان برای افزایش عمر مفید چاه‌های نفت و گاز شد.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.