لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آمادگی برای بازگشت تولید نفت به میزان پیش از تحریم‌های نفتی

آمادگی برای بازگشت تولید نفت به میزان پیش از تحریم‌های نفتی

اهواز- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: براساس سیاست‌های دولت سیزدهم، برگشت به تولید پیش از تحریم‌های نفتی ضرورتی است که بزودی محقق می‌شود.