لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آغاز تولید نفت از طرح توسعه میدان نفتی سپهر و جفیر

آغاز تولید نفت از طرح توسعه میدان نفتی سپهر و جفیر

تهران- ایرنا- برای نخستین بار تولید نفت از میدان سپهر و جفیر با تکیه ۱۰۰ درصدی بر توان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی آغاز شد.