لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور سکوی سلمان در منطقه لاوان

آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور سکوی سلمان در منطقه لاوان

عملیات تعمیرات اساسی ژنراتور دلتا مجتمع دریایی سلمان با همت متخصصان منطقه لاوان آغاز شد.