لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آغاز اصلاحات مدیریتی در پتروشیمی مسجد سلیمان به نفع مردم خوزستان

آغاز اصلاحات مدیریتی در پتروشیمی مسجد سلیمان به نفع مردم خوزستان

تهران- ایرنا- عملکرد پتروشیمی مسجد سلیمان و گزارش‌های برخی نهادهای نظارتی در خصوص عدم شفافیت در فرآیندهای مالی و درج اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها، به برکناری مدیرعامل این پتروشیمی منجر شد.