لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آبگیری سد بالارود چهار روستای اندیمشک را جابه‌جا می‌کند

آبگیری سد بالارود چهار روستای اندیمشک را جابه‌جا می‌کند

اهواز – ایرنا – مدیر توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه چهار روستا تحت تاثیر آبگیری سد بالارود در اندیمشک قرار می‌گیرند، گفت: آبگیری این سد آسیبی به سایت باستانی “برد پنیر” وارد نمی‌کند و پژوهشگاه میراث فرهنگی مجوز آبگیری را صادر کرده است.