لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

آبفا کرمان: اقدامات را برای رفع بوی نامطبوع فاضلاب سرعت بخشیدیم

آبفا کرمان: اقدامات را برای رفع بوی نامطبوع فاضلاب سرعت بخشیدیم

کرمان- ایرنا- مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمان در پاسخ به پیگیری ایرنا درباره بوی نامطبوع فاضلاب در شهر کرمان می‌گوید اقدامات را برای رفع این بوی نامطبوع در تصفیه‌خانه فاضلاب سرعت بخشیده‌اند.