نیازمندی ها


سرمایه گذار
سرمایه / سرمایه گزار
ارسال شده در تاریخ سه شنبه ۳ دى ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۵:۴۴ ب.ظ
برای طرحهای دانش بنیان
سرمایه گذار
سرمایه / سرمایه گزار
ارسال شده در تاریخ سه شنبه ۳ دى ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۵:۴۱ ب.ظ
برای طرحهای دانش بنیان


حامیان ایزومر