خدمات و محصولات

مطالعات امکان سنجی : نام محصول
: نام تجاری
1- انجام مطالعات امکان سنجی واخذ تسهیلات صنعتی از بانکهای کشور با تجربه اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت از بانک مرکزی
2- طراحی پایه و تفصیلی (معماری ، سازه ، برق ، ابزار دقیق ، لوله کشی ، تاسیسات و فرایند )
3- مدیریت پیمان
مشخصات :
مشاور تائید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مهندسین مشاور عضو کانون مشاوران سرمایه گذاری اعتباری و بانکی
با مجوز فعالیت درپروژه های با تکنولوژی متعارف ,
در رسته های مطالعات امکان سنجی و نظارت
بدون محدودیت سقف سرمایه گذاری
در صنایع :

• انرژی (نفت , گاز و پتروشیمی , صنایع نیروگاهی و......)
• ساختمان،مسکن و شهر سازی
• صنعت، شاخه مصنوعات
• صنعت، شاخه فلزات و معادن
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

طراحی پایه و تفصیلی : نام محصول
: نام تجاری
Ø مطالعات امکان سنجی
Ø طراحی مفهومی
Ø طراحی پایه خطوط تولید و ماشین آلات و تجهیزات
Ø طراحی تفصیلی خطوط تولید و ماشین آلات و تجهیزات
Ø خدمات مهندسی خرید
Ø خدمات مهندسی اجرا و نظارت کارگاهی
Ø خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولحامیان ایزومر