بستا پوش


نام مدیر:
email@example.com
021-22900602/021-22227690
021-22272056 (Fax)
bastapoosh@afranet.com
www.bastapoosh.com
366
← صفحه پروفایل

خدمات و محصولات

تولید شرینک pvc, تولید ظروف PET و ماشین آلات بسته بندی

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل