خدمات و محصولات

PP+تالک : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

ABSتقویت شده با الیاف شیشه : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

PP جایگزین گریدهای G740& R40 : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

پلی پروپیلن ضد ضربه : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

پلی پروپیلن-هموپلیمر-کوپلیمروتقویت شده : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

PA6-6 ساده و الیاف دار : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصول

PA6ساده و الیاف دار : نام محصول
: نام تجاری
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولعضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر