خدمات و محصولات

: نام محصول
: نام تجاری
بخش انرژی و صنعت:
دستاورد سال ها تجربه در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی و انجام موفق پروژه¬های بزرگ و مختلف در این زمینه¬ها، بخشی قدرتمند را ایجاد کرده که با دارا بودن تمامی دیسیپلین های تخصصی مورد نیاز، می تواند خدمات متنوع مدیریتی و مهندسی را ارائه نماید.
در این بخش، با بهره مندی از تخصص همکاران حرفه ای خود، به ارائه خدمات مهندسی، مدیریت، تدارک کالا در زمینه های واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی ،آفسایت و یوتیلیتی،مخازن ،خطوط لوله ،فراساحل و پروژه های صنعتی می پردازیم.
مشخصات :
سایر توضیحات :
نمایش مشخصات محصولعضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر