اکسیر صنعت باختر


نام مدیر:
عباس بلخاری
email@example.com
021-88930287-91
021-88911830 (Fax)
info@exirsanat.com
www.exirsanat.com
6045
← صفحه پروفایل

خدمات و محصولات

ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه، مدیریت پیمان، مهندسی، تامین تجهیزات، احداث، اجرای فعالیت های ساختمانی، تعمیرات و بازسازی، نصب و راه اندازی در پروژه های زیر ساختاری و صنعتی به صورت قرارداد های کلید در دست و EPC

نام تجاری:


مشاهده جزئیات کامل