مهندسین مشاور سازه پردازی ایران


نام مدیر:
مسعود زرین قلم
email@example.com
02182473000
02188632190 (Fax)
info@sazehpardazi.com
www.sazehpardazi.ir
612
← صفحه پروفایل

اعضا ومسئولیت ها

رامین منصوری

قائم مقام بخش انرژی و صنعت

علی اکبر حافظی منشادی

ریئس هیئات مدیره

سهیل خرازی

مدیر مهندسی بخش انرژی و صنعت

سحر خالدی

مدیر توسعه بازار
s.khaledi@sazehpardazi.com