افراد و مسئولیت ها

سهیل جلالی : نام مسئول
کارشناس فنی فروش بخش آنالایزر : سمت فعلی
sj@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

جواد فتاحی : نام مسئول
کارشناس فنی فروش بخش آنالایزر : سمت فعلی
jf@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

امیر خوش اندام : نام مسئول
کارشناس فنی فروش بخش فلومتر : سمت فعلی
akh@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

آیلین راه نورد : نام مسئول
کارشناس فنی فروش بخش فلومتر : سمت فعلی
arh@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

آیدا مدرسی : نام مسئول
پشتیبانی فروش بخش سنسورها : سمت فعلی
aim@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

محدثه نوذری : نام مسئول
کارشناس فنی فروش بخش سنسورها : سمت فعلی
mno@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصات

مظفر اعتضادی فر : نام مسئول
کارشناس فنی فر وش بخش فلومتر : سمت فعلی
met@mehr-kanaz.com : آدرس ایمیل
: آدرس وبسایت
نمایش کامل مشخصاتحامیان ایزومر