طرح صنعت و پالایش


نام مدیر:
علیرضا حسن پور اصیل
email@example.com
02122671284
02122637504 (Fax)
info@saapco.com
www.saapco.com
3407

شرح مختصری از فعالیت ها

• مطالعات امکان سنجی و فنی- اقتصادی BANKABLE • مدیریت پیمان • بهینه سازی تولید و انتخاب فرآیند • طراحی مفهومی • مهندسی پایه (FEED) • طراحی تفصیلی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید