عالم افروز مهدی شهر


نام مدیر:
منصور باصفا
email@example.com
021- 77054612
021- 77054612 (Fax)
info@alamafroze.com
www.alamafroze.com
1758

شرح مختصری از فعالیت ها

استراکچرز، سینی کابل، نردبان کابل، ساپورت ها و متعلقات، بالک برق، بالک ابزار دقیق


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید