نوین بسپار سازه


نام مدیر:
هادی سبحانی
email@example.com
021- 44580142
021- 44580142 (Fax)
info@novinbaspar.com
www.novinbaspar.com
2043

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع مستربچ های افزودنی های پلیمری و صنایع پلاستیک شامل مستربچ آنتی باکتریال، ضد یووی، آنتی اکسیدان، لیز کننده، آنتی پلاک، کمک فرآیند، رنگ سفید، آنتی استاتیک، ضد شعله و ضد دود و برخی کامپاندهای پلیمری تقویت شده


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید