آریا فسفریک جنوب


نام مدیر:
عثمان عاری
email@example.com
0652- 2662812
0652- 2662810 (Fax)
arya_phosphoric@yahoo.com
3540

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید اسید فسفریک 54% - 52%


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید