کیمیا بسپار گلپا


نام مدیر:
مهدی رضا سلطانی
email@example.com
0372- 3248090- 91
0372- 3248020 (Fax)
info@kbgco.ir
www.kbgco.ir
3625

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع افزودنی های پلیمری، کامپاندهای پلیمری و پلاستیک های مهندسی و مستربچ های رنگی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید