نیک آزمون آریا


نام مدیر:
کیهان عباسیان
email@example.com
031- 36410477,36414377-8
031- 36410477 (Fax)
info@nikazmoon.com
www.nikazmoon.com
2999

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، پایش محیط زیست، بازرسی فنی و طب صنعتی,واردات و فروش مواد شیمیایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید