کویر تایر


نام مدیر:
منصور کامران
email@example.com
021- 88769538
021- 88769088 (Fax)
kavirtire@kavirtire.ir
www.kavirtire.ir
2028

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع تایرهای سواری رادیال و تایرهای وانتی، مینی بوسی و تایرهای باری، اتوبوسی بایاس در انواع مختلف و نوار تایر در انواع سایزها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید