قطب پتروشیمی سپهر لاوان


نام مدیر:
حسنعلی عموچی
email@example.com
021- 88209521, 31
021- 88886111 (Fax)
info@lsph.ir
4302

شرح مختصری از فعالیت ها

یکی از مجموعه های هلدینگ انرژی سپهر، ایجاد شرایط برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید