پتروشیمی شیراز


نام مدیر:
عبد الرحیم قنبریان
email@example.com
071-32330089, 021- 88830257-60
071-323355003, 021- 888942501 (Fax)
info@spc.co.ir
www.spc.co.ir
8255

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدات محصولات شیمیایی و کودهای شیمیایی شامل: آمونیاک، اوره کشاورزی و اوره صنعتی ( پریل و گرانول )، اسید نیتریک 57 %، نیترات آمونیوم کشاورزی و صنعتی پریل، متانول، ، کلیه خدمات ساخت و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پلنت های صنعتی از طریق شرکت گسترش پتروشیمی شیراز


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید