کود شیمیایی اوره هرمز


نام مدیر:
ارسلان دیلم صالحی
email@example.com
021- 88554798- 9
021- 88554796 (Fax)
a-deilamsalehi@hormoz-fc.com
www.hormoz-fc.com
4358

شرح مختصری از فعالیت ها

آمونیاک 2050 تن در روز، اوره 3250 تن در روز


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید