باز پلاست اشتهارد


نام مدیر:
بی بی رابعه سیدی
email@example.com
0263- 7775850
0263- 7775851 (Fax)
bazpelast.eshtehard@yahoo.com
2132

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گرانول P.P و P.E از ضایعات پلیمری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید