مهندسی مشاوران کیان زیست


نام مدیر:
داریوش داداش زاده
email@example.com
021- 66927322
021- 66419578 (Fax)
info@kianzist.com
www.kianzist.com
1642

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، ارائه سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند (KWM)، انجام مطالعات EIA و EMP، امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه، دوره های آموزشی محیط زیست، استقرار سیستم های زیست محیطی، طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید