سامان گستر طبا


نام مدیر:
فرامرز مهدوی
email@example.com
021- 87133
021- 88709484 (Fax)
info@sgt-group.com
www.sgt-group.com
1927

شرح مختصری از فعالیت ها

نماینده رسمی و انحصاری Santerno و OME ایتالیا و TRIOL روسیه در زمینه درایوهای DC,AC و سافت استارتر و الکتروموتور


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید