درخشش الکتریک


نام مدیر:
علی شاکری
email@example.com
021- 33912241, 33904324
021- 33920653, 33935619 (Fax)
derakhsheshele@yahoo.com
www.derakhshesh.com
1587

شرح مختصری از فعالیت ها

مرکز توزیع رسمی تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری شامل برندهای Hioki و Kyeritsu ژاپن، لوترون تایوان، فلوک آمریکا، آنلی تایوان، هیوندای کره جنوبی و یونولک ایران


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید