یگانه اندیش نفت


نام مدیر:
آقای دکتر هادی فیاض
email@example.com
0098 (21) 88865380-4
0098 (21) 88865385 (Fax)
info@yancotrd.com
www.yancotrd.com
2095

شرح مختصری از فعالیت ها

 صادرات مواد پالایشگاهی، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی، کودها، مشتقات نفتی، قیر و گاز مایع به کشورهای چین، هند، کشورهای مشترک المنافع، اروپا و آفریقا  واردات محصولات مرتبط به صنعت نفت و پتروشیمی با توجه به نیاز کشور  واردات کود شامل کودهای فسفری با توجه به نیاز بازار  واردات تجهیزات صنعت نفت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید