تک ظرف پلاستیک


نام مدیر:
حمید شفاعی
email@example.com
(Fax)
takzarfplastic@yahoo.com
www.takzarfplastic.com
3489

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و چاپ ظروف یک بار مصرف جهت بسته بندی فرآورده های لبنی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید