تولیدی یاس نخ


نام مدیر:
عباس فرقانی
email@example.com
(Fax)
info@yasnakh.com
www.yasnakh.com
2056

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع نخهای پلی استر و پلی آمید تکسچره شده بصورت ساده و رنگی و انواع نخهای تابیده


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید