طرح و صنعت تداوم


نام مدیر:
وحید موسوی
email@example.com
88102430-31
(Fax)
info@tadavomco.com
www.tadavomco.com
4414

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاور و اجرای پروژه های تأسیسات برق، تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، تولید سینی و نردبان کابل و متعلقات مربوطه، تولید جعبه های تقسیم آلومینیوم و لوله های برق


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید