توسعه صنعت پترو کاردان


نام مدیر:
محمد مهدی مهدوی زفرقندی
email@example.com
021-88863992
021-88863979 (Fax)
tpckardan@yahoo.com
www.tpckardan.ir
4231

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، ساخت و مونتاژ خودرو های ویژه از قبیل خودروهای آتش نشانی امداد و نجات، آمبولانس و غیره، پمپ ها


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید