توسعه پایدار شمالگان


نام مدیر:
محمد محمدی
email@example.com
(Fax)
shomalgaan@yahoo.com
www.shomalgaan.com
5497

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات مهندسین مشاور در زمینه های تخصصی : 1- ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیر عامل 2- ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA ) 3- تهیه طرح جامع مدیریت پسماند صنعتی 4- تهیه طرح جامع مدیریت بحران 5- تنظیم ضوابط و استانداردهای HSE 6- سنجش های زیست محیطی 7- نظارت زیست محیطی پروژه ها 8- HAZOP، HAZID


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید