توسعه نفت و گاز رضوی


نام مدیر:
علی یدقار
email@example.com
(Fax)
info@rog-co.com
www.rog-co.com
2943

شرح مختصری از فعالیت ها

توسعه میادین نفت و گاز، فعالیت در بازرگانی نفت خام و فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری و اجرای طرحهای پالایشگاهی نفت و گاز ، LNG ، پتروشیمی و سایر صنایع پائین دستی نفت و گاز


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید