تولیدی خرم


نام مدیر:
علی خرّم جاهد
email@example.com
0231- 3352490, 3352790
0231- 3352490 (Fax)
khorram_el@yahoo.com
1705

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده ظروف پلاستیکی از نیم لیتر تا بیست لیتر و بطری پودر و خدمات طراحی و ساخت قالب


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید