تهران بسپار پلاستیک


نام مدیر:
حمید خوئیلر
email@example.com
(Fax)
info@tehranbaspar.com
www.tehranbaspar.com
2297

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع قطعات پلاستیکی صنعت بسته بندی شامل درب های بطری پلاستیکی، درب پوش قوطی های پلاستیکی و ظروف بادی و غیره


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید