بستا پوش


نام مدیر:
email@example.com
021-22900602/021-22227690
021-22272056 (Fax)
bastapoosh@afranet.com
www.bastapoosh.com
366

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید شرینک pvc, تولید ظروف PET و ماشین آلات بسته بندی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید