تجهیزات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته


نام مدیر:
هاشم رحمتی
email@example.com
021- 26213480
021- 22046691 (Fax)
info@pishrafteh.com
www.pishrafteh.com
2315

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات بازرسی فنی، تامین تجهیزات تست های غیرمخرب، تامین تجهیزات آزمایشگاهی، تامین تجهیزات کنترل کیفیت، ارائه مشاوره فنی در خصوص تجهیزات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید