سرمایه گذاری صنعت نفت


نام مدیر:
فضل اله وکیلی فرد
email@example.com
(Fax)
oiic@oiic-ir.com
www.oiic-ir.com
2752

شرح مختصری از فعالیت ها

اکتشاف، توسعه میادین، مهندسی نفت، حفاری دریا و خشکی، پالایش، عملیات بازرگانی نفتی، تولید قطعات و مواد مورد نیاز صنعت نفت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید