سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


نام مدیر:
علی یزدانی
email@example.com
(Fax)
info@petzone.ir
www.petzone.ir
3836

شرح مختصری از فعالیت ها

ایجاد امکانات و تأسیسات زیربنایی مناسب برای سرمایه گذاری در زمینه احداث واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ترغیب سرمایه گذاران و صاحبان دانش و فن داخل و خارجی به ارائه، انجام و مشارکت در طرح های پتروشیمی و دیگر صنایع، ایجاد زمینه مناسب برای فروش محصولات، گسترش فعالیت های بازرگانی، تسهیل و تسریع در امر صادرات و واردات و نگهداری امانی کالا


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید