صنایع کارتن پلاست نفیس


نام مدیر:
محمد اسماعیل رحیم زاده
email@example.com
(Fax)
info@nafisco.ir
www.nafisco.co
2255

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ورق کارتن پلاست بسته بندی، استند


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید