تولیدی شیرزاد


نام مدیر:
هوشنگ چاوشی اکبری
email@example.com
(Fax)
info@shirzad.biz
www.shirzad.biz
2322

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده دستگاههای بسته بندی از قبیل شرینگ پک، شرینگ پالت، پالت تایزر و استرچ


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید