آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی


نام مدیر:
دکتر حسن رضایی حقیقت
email@example.com
021-66282279/021-66282273
021-66283693 (Fax)
info@isrc.ac.ir
www.isrc.ac.ir
57

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی متالوژی و شیمی پلیمر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید