نخ شبنم


نام مدیر:
رضا تقویان
email@example.com
(Fax)
nakhshabnam_co@yahoo.com
2029

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع نخهای رنگی و ساده، پلی استر، نایلون، اینترمینگل، سوپر برایت، نخهای تابیده


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید