مهندسی و تولیدی رایان نسوز


نام مدیر:
سید هشام الدین حاجی سید رضا
email@example.com
(Fax)
a.seyedrazi@gmail.com
www.rayanref.com
1720

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع منولیتیک های نسوز غیر قلیایی شکل دار و بدون شکل شامل جرم های نسوز ریختنی، کوبیدنی و پاشیدنی خصوصاً بتون های نسوز کم سیمان، انواع آنکر نسوز سرامیکی و فولادی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید