تولید پوشاک صنعتی رداء


نام مدیر:
سید عبدالعظیم بقاء مرادی
email@example.com
(Fax)
info@redagarment.com
www.redagarment.com
2940

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع البسه صنعتی و تخصصی، این شرکت توان ارائه متدهای نو درباره پوشاک تخصصی در نوع صنعت و خدمات را دارد و برای هر شغل و تخصص کاری البسه لازم را از مواد اولیه پارچه، نوع بافت پارچه برای فضاهای باز و بسته و گردش هوا در زمان استفاده از لباس کار و سایر موارد بصورت کامل ارائه می نماید.


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید