پتروشیمی پارس


نام مدیر:
علیرضا وفا
email@example.com
0772- 7263880- 5
0772- 7263890, 7265288 (Fax)
info@parspc.net
www.parspc.net
3738

شرح مختصری از فعالیت ها

اتان، پروپان، بوتان، گسولین، اتیل بنزن، استایرن مونومر


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید